Tlf nr er 42901769 alle hverdage mellem 8-10. Sms kan sendes til 71967076 necdk.info@gmail.com

Hvad er en NHC-Practitioner?

Hovtrimmerne hos Vequna Denmark er alle uddannede Natural Horse Care Practitioners (NHC Practitioners) og medlem af AANHCP (Assosiation for the Advancement og Natural Horse Care Practice), som er en Amerikansk organisation stiftet af Jaime Jackson.

Alle trimmere under AANHCP forpligter sig til, via en underskrevet ed, at overholde en række faglige og etiske normer – det giver sikkerhed både for os som trimmere, men især for dig som hesteejer.

Jaime Jackson er pioner inden for barfodstrim, paddock paradise og naturligt hestehold. Han er uddannet beslagsmed, men begyndte tidligt i sin karriere at sætte spørgsmålstegn ved brugen af hestesko. I perioden 1982-86 studerede Jaime de vilde heste i US Great Basin i Nevada ørkenen. Ud fra disse studier udarbejdede han en model for naturlig hovpleje – The Wild Horse Model, som indeholder de 4 grundsøjler, 

  • Natural boarding
  • Natural horsemanship 
  • A reasonable natural diet 
  • The natural trim.  

Siden har Jaime også udgivet en lang række bøger, hvoraf The Natural Horse er den første. I år 2000 stiftede han organisationen AANHCP hvis vitale mission er:

At fremme den humane pleje og håndtering af heste på verdensplan, gennem anvendelse af dokumenterede metoder og principper baseret på forskning og resultater af vilde, fritlevende heste, der lever naturligt i US Great Basin, såvel som fortaler for bevarelsen af disse vilde, fritlevende heste, der bor på det amerikanske kontinent.

For bedre at kunne udbrede kendskabet til- og viden om Natural Horse Care, stiftede Jaime i 2008 træningsprogrammet og trimmeruddannelsen: ISNHCP – Institute for the Study of Natural Horse Care Practices. I dag er der NHC trimmere og instruktører over hele verdenen – USA, Kasakhstan, Dubai, Italien, Holland, England, Canada, Tyskland, Slovenien og selvfølgelig Danmark. 

Uddannelsen til NHC-Practitioner

Uddannelsen til Natural Horse Care Practitioner (NHC practitioner) er amerikansk og består af 10 trin (Steps), som skiftevis er teoretisk selvstudie, online teoretiske eksamener, praktiske clinics, selvstændig træning, studiegrupper, video analyse og mentorships med en field instructor (instruktør). Som studerende skal man være forberedt på at rejse for at kunne deltage i clinics, mentorships osv., ligesom man skal kunne arbejde selvstændigt imellem de enkelte steps. 

Varigheden af uddannelsen kan variere, dels er der forskel på hvor lang tid den enkelte studerende har brug for imellem de enkelte steps og dels kan der være lidt ventetid på at komme afsted. Alt efter hvor meget/langt den enkelte studerende er villig (og har råd) til at rejse, så kan uddannelsen hurtigst gennemføres på 2-2,5 år, det er dog vigtigt at man igennem helt uddannelsen har fokus på den læring man gennemgår og ikke ”skynder sig” – ingen steps er mindre vigtige end andre og alt skal bygges på i lag, ligesom den fysiske træning skal bygges op, så vi undgår skader. 

Step 1 Teoretisk selvstudie med afsluttende test online. 

Via bogen: “Traning Manual, ISNHCP Natural Trim Training Program” guides den studerende igennem Jaime Jacksons bøger: Paddock Paradise, The Hoof Balancer, The Healing Angle, Laminitis, The Natural Trim, The Natural Horse, samt en række artikler, power point foredrag og quizzes. Selvstudiet afsluttes med en online test.

Step 2 Kadaver trim clinic.

De studerende får mulighed for at afprøve noget af teorien fra Step 1, hvor der øves naturligt trim på kadaver hove. Der er typisk 4-6 studerende på en Step 2+3 klinik, som afholdes af en AANHCP Field Instructor og en AANHCP Field Instructor – Clinician.

Denne klinik afholdes ofte sammen med Step 3 og består tilsammen af ca. 8 undervisningsdage.

Step 3 Sequincing clinic.

Sequincing er en vigtig og fundamental del af uddannelsen. Sequincing sikre at trimmeren kan arbejde sikkert med værktøjet, samt håndtere og kommunikere med hesten på en human måde, samtidig med at der er fokus på arbejdsstillinger der skåner trimmerens krop.

Step 3 afsluttes med eksamensvideo, hvor Jaime Jackson kommer med tilbagemeldinger til den enkelte studerende. 

Step 4 Live Horse Trim klinik.

Én til én undervisning hvor den studerende forberedes til ”Field Mentorships” i Step 5.

I Step 4 sættes øvelserne fra Step 2 og 3 sammen og den studerende trimmer på levende heste for første gang.

Step 4 afsluttes med eksamensvideo, hvor det igen er Jaime Jackson der giver den enkelte studerende tilbagemelding. 

Step 5 Field Mentorships.

Step 5 består af minimum 10 mentorships, hos minimum 3 forskellige instruktører, hvor den studerende under vejledning af en instruktør trimmer heste – en slags mesterlære. Det er op til instruktørerne at vurdere hvornår den enkelte studerende er klar til Step 6 – Student Practitioner Level 1

Step 6 Student Practitioner Level 1 Exams.

Step 6 består af både en skriftlig og praktisk eksamen hvor alle de nyerhvervede færdigheder demonstreres. 

Step 7 Student Practitioner Level 1 Status.  

Den studerende kommer på listen over Level 1 studerende i AANHCP, hvilket betyder at den studerende må begynde at tage kunder ind og trimme og vejlede hesteejere i ”De 4 søjler”. I det kommende år skal den studerende lave ”case studies” hvor der føres journal over to heste i minimum ”One Hoof Growth Cycle”. Formålet er, at den studerende viser at man ikke kun er i stand til at udføre et korrekt naturligt trim, men at dette kan fastholdes over tid og at man kan forholde sig til de ændringer der sker i hoven over tid på grund af ændringer i foder, ridning, opstaldning, trimmet osv.

Step 8 Student Practitioner Level 2 Exams.

Eksamen består både af en praktisk og skriftlig del. Den skriftlige del er en rapport om et emne som bliver tildelt af ISNHCP. I den praktiske del skal man vise sine færdigheder i forhold til både trimning og sequincing.

Step 9 ISNHCP Practitioner Status

Efter endt eksamen optages man nu som uddannet NHC Practitioner i AANHCP. 

Step 10 fortsat uddannelse

Som NHC practitioner og medlem af AANHCP forpligter man sig til fortsat at holde sig opdateret inden for den nyeste viden og udvikling.