Tlf nr er 71967076 eller 61107725. Send gerne SMS. necdk.info@gmail.com

De 4 Grundsøjler

 Hvad er De 4 grundsøjler?

Jaime Jacksons studerede vildhestene i US Great Basin i Nevada ørkenen i 1982-86 og på baggrund af disse studier udviklede han modellen for The Natural Trim og De 4 grundsøjler. Grunden til at vildhestene i lige netop US Great Basin er interessante er, at der her er en vildheste bestand, hvor man ikke ser diverse livsstilssygdomme. Det er ganske enkelt sunde og raske heste som bliver gamle, har lav føldødelighed, høj reproduktion og generelt ikke er plaget af sygdomme eller haltheder. Det er derfor rimeligt at antage at Great Basin området minder om det habitat som heste oprindeligt er udviklet i – altså deres naturlige levested. 

Der findes vildheste mange steder i verden, men det at hestene lever vildt er ikke ensbetydende med at det er sunde heste, det miljø hestene lever i er altafgørende for deres sundhed og trivsel.

Jaime observerede både hestene på afstand for at blive klogere på deres flokdynamik, hvordan de bevæger sig fra sted til sted, hvordan de indtager føde, deres naturlige gangarter, indbyrdes kommunikation osv, men han fik også lov til, i samarbejde med BLM (Bureau of Land Management), at lave målinger på hestenes hovene. Alle disse observationer (Lessons from the Wild), samt studierne af hovene er grundlæggende for De 4 grundsøjler: Natural boarding, Reasonable natural diet, Natural trim og Natural horsemanship.

Jaime´s observationer af hestenes adfærd opdelte han i ordinær og ekstraordinær adfærd. 

Den ordinære adfærd er f.eks. Komfort-søgning, kommunikation, indtag, udskillelse, hvile, søvn, social og migrerende adfærd, territorial adfærd (gødningstoppe) og nysgerrighed. 

Den ekstraordinære adfærd er: Alarm/flugt, kommunikation (den voldsomme slags), hakkeorden/alliancer, leg og reproduktion. 

Derudover er der koprofagi (hestene spiser deres egen afføring), det kategoriserer Jaime som usædvanlig adfærd, altså adfærd som ses, men som er sjælden.

Fordelingen mellem ordinær og ekstraordinær adfærd er 95/5. Det vil sige at 95% af hestenes tid går med at vandre, søge føde, kommunikere med flokken, hvile/sove osv, men kun 5% på den mere fysiske udfordrende adfærd.

Det er interessant at tænke disse forhold ind i den måde vi opstalder vores heste. En velindrettet vandrefold eller Paddock Paradise vil stimulere hestenes naturlige adfærd og tilgodese udøvelsen af ordinær og ekstraordinær adfærd hele døgnet. Det kalder vi Natural boarding.

Great Basin er bjerglandskab/steppe, der er tørt og jorden er stenet, så hestenes føde er tørre næringsfattige græsser, urter og buske. Frodigt grønt græs som vi kender det i Danmark er ikke i nærheden af hvad hestens fordøjelsessystem er bygget til, så for at imødekomme hestenes naturlige næringsbehov i et naturligt hestehold, fodrer vi med tørt hø med lavt sukkerindhold (især rajgræs og svingel undgås). Derudover tilbydes hestene vitaminer og mineraler og i nogle tilfælde yderligere (naturlige) tilskud. Det kalder vi Reasonable natural Diet.

I det tørre stenede landskab, hvor hestene vandrer langt hver dag, slides hovene naturligt og har aldrig brug for menneskelig indblanding. Vildhestene i Great Basin har hårde, kompakte og stærke hove som nemt tåler det daglige slid. Dette slid efterligner vi i den måde, vi trimmer hovene på. Det kalder vi Natural Trim.

Hestenes flokdynamik og kommunikation kan vi med fordel bruge i vores arbejde med hesten. Når vi forstår at læse hestens signaler, samt at kommunikere med hesten på hestens eget ”sprog”, opnår vi et sikkert og tryg samarbejde med vores heste. Det kalder vi Natural horsemanship.